انتظار ۹۸ _ کسی می آید

کسی می آید از یک راه دور آهسته آهسته

شبی هم می کند زینجا عبور آهسته آهسته


غبار غربت از رخسار غمگین دور می سازد

و ما را می کند غرق سرور آهسته آهسته


دل دریایی ما را به دریا می برد روزی

به سان ماهی از جام بلور آهسته آهسته


ازین رخوت رهایی می دهد جانهای محزون را

درونها میشود پر شوق و شور آهسته آهسته


نسیم وحشت پاییز را قدری تحمل کن

بهار آید اگر باشی صبور آهسته آهسته


کسی می آید و می گیرد احساس خدایی را

ز انسانهای سرشار از غرور آهسته آهسته


فنا می گردد این تاریکی و محنت ز دنیامان

ز هر سو می دمد صدگونه نور آهسته آهسته


به سر می‌آید این دوران تلخ انتظار آخر

و ناجی می کند اینجا ظهور آهسته آهسته


ز الطاف خداوندی حضورش را تمنا کن

که او مردانه می یابد حضور آهسته آهسته


منبع این نوشته : منبع
آهسته ,آهسته آهسته

انتظار ۹۵ _ شب جمعه

برپا بشود محشر کبری شب جمعه

آید ز حرم ناله ی زهرا شب جمعه

یک هفته نگه داشته غم های دلش را

تا لحظه ی دیدارِ پسر تا شب جمعه

زیر بغل فاطمه را فضّه گرفته

با مریم و آسیه و حوّا شب جمعه

با قامت خم، چادر خاکی، رخ نیلی

تا صبح کند زمزمه برپا شب جمعه

پیراهن خونی شده بر دست بگیرد

آشفته شود عرش معلّا شب جمعه

مادر گره ی معجر خود باز نموده

در لحظه ی بوسیدن رگها شب جمعه

آن موی به هم ریخته که در پَسِ در سوخت

گردد ته گودال هویدا شب جمعه

این بوسه کجا! بوسه ی گودال کجا و

یادی کند از زینبِ تنها شب جمعه

ألـلَّـھُــــــمَــ ؏ َـجــــــــــِّـلْ لِوَلــــــیِـڪْ ألــــــــــْـفـــــَـرَجْ


منبع این نوشته : منبع
جمعه

انتظار ۹۴ _ یا صاحب الزمان

یا صاحب الزمان (عج)

منتخب  مبشران    ای  تو  شعیب  قهرمان

ازخبر وصال دوست مژده به عاشقان رسان

گو که نگار میرسد  فصل بهار میرسد

آخر کار  میرسد    وقت ندا از آسمان

تا که شوم غلام او  عاشق یک کلام او

جان بفدای نام او  مهدی صاحب الزمان

تا که شوم فدای او   آن  رخ  دلربای  او

سر بنهم به پای او  بوسه زنم بر آستان

کی  برسد  ظهور  او    نوبت  رقص  نور  او

زنده شوم ز شور او روشن از او شود جهان

قائم   دین   احمدی     نو  گل  باغ  سرمدی

از چه شده نیامدی از چه شدی تو بی نشان

زمزمه   شبانه ام      نغمه  عاشقانه ام

هر روز و شب ترانه ام یاد تو هست بر زبان

مردم ازاشتیاق تو سینه پراست ز داغ تو

تیغ  غم  فراغ  تو   میرودم  بر  استخوان

دلبر خوب مهربان از غم عشقت الامان

کشته  همه جهانیان   فتنه  آخرالزمان

ألـلَّـھُــــــمَــ ؏ َـجــــــــــِّـلْ لِوَلــــــیِـڪْ ألــــــــــْـفـــــَـرَجْ


منبع این نوشته : منبع
الزمان ,صاحب ,صاحب الزمان

انتظار ۹۳ _ نشانت را

به دنبال تو می گردم نمی یابم نشانت را


بگو باید کجا جویم مدار کهکشانت را

تمام جاده را رفتم غباری از سواری نیست


بیابان تا بیابان جسته ام رد نشانت را

نگاهم مثل طفلان زیر باران خیره شد بر ابر


ببیند تا مگر در آسمان رنگین کمانت را

کهن شد انتظار اما به شوقی تازه, بال افشان


تمام جسم و جان لب شد که بوسد آستانت را

کرامت گر کنی این قطره ناچیز را شاید


که چون ابری بگردم کوچه های آسمانت را

الا ای آخرین طوفان! بپیچ از شرق آدینه


که دریا بوسه بنشاند لب آتش نشانت را

ألـلَّـھُــــــمَــ ؏ َـجــــــــــِّـلْ لِوَلــــــیِـڪْ ألــــــــــْـفـــــَـرَجْ


منبع این نوشته : منبع
نشانت

انتظار ۹۱ _ گو که نگار می رسد ...

گو که نگار میرسد  فصل بهار میرسد

آخر کار  میرسد وقت ندا از آسمان

❣❣

تا که شوم غلام او  عاشق یک کلام او

جان بفدای نام او  مهدی صاحب الزمان

❣❣

تا که شوم فدای او آن رخ دلربای او

سر بنهم به پای او  بوسه زنم بر آستان

❣❣

کی  برسد  ظهور او نوبت رقص نور او

زنده شوم ز شور او روشن از او شود جهان

❣❣

قائم دین احمدی نو گل باغ سرمدی

از چه شده نیامدی از چه شدی تو بی نشان

❣❣

زمزمه شبانه ام نغمه عاشقانه ام

هر روز و شب ترانه ام یاد تو هست بر زبان

❣❣

مردم ازاشتیاق تو سینه پراست ز داغ تو

تیغ غم فراغ تو میرودم براستخوان

❣❣

دلبر خوب مهربان از غم عشقت الامان

کشته همه جهانیان فتنه آخرالزمان

❣❣

ألـلَّـھُــــــمَــ ؏ َـجــــــــــِّـلْ لِوَلــــــیِـڪْ ألــــــــــْـفـــــَـرَج


منبع این نوشته : منبع

انتظار ۹۰ _ گذر کنی به کوی ما

ز روی مهر گر شها گذر کنی به کوی ما

براوری به یک نظر تمام آروزی ما

چه سالهاست دل بود به حسرت جمال تو

که دیدن رخت کند فزون آبروی ما

زبان ما نگفته جز حدیث نام نامیت

شدست یاد حسن تو همیشه گفتگوی ما

نظر به گلستان و گل به یاد گلرخ تو باد

ز شبنم رخت بود به صبحدم وضوی ما

ز بس که حسرتیم بر نگاه پر عفوتت

به هجرتو گریستن شدست خلق وخوی ما

در آرزوی دولتت شدیم پیر کی شود

خدا ترحمی کند بر این سپید موی ما

غزل نگفته زاهدی مگر به عشق پاک تو

که بلکه آبرو دهی به این سیاه روی ما

ألـلَّـھُــــــمَــ ؏ َـجــــــــــِّـلْ لِوَلــــــیِـڪْ ألــــــــــْـفـــــَـرَج


منبع این نوشته : منبع